Krovinių sandėliavimas

Krovinių sandėliavimas

Turinys

Ar žinote, ko reikia, jog užkonservuota uogienė būtų tinkama ištisą žiemą? Tinkamas sandėliavimas – viena iš būtinų sąlygų. Jei bet kur negali numesti paprasčiausio uogienės stiklainio, tai ką kalbėti apie trapius, dužius, nestandartinių gabaritų ar greitai gendančius krovinius, nuo kurių kokybės priklauso kliento pasitenkinimas suteikta paslauga. Suvokiame ir visada pabrėžiame, jog sandėliavimas – svarbi logistikos proceso dalis, atliekanti reikšmingą vaidmenį siekiant galutinio rezultato kokybės. Teikiame ilgalaikio bei trumpalaikio sandėliavimo paslaugas ir atliekame kitus su tuo susijusius darbus:
• krovinių bei prekių iškrovimą bei pakrovimą,
• krovinių bei prekių rūšiavimą, ženklinimą,
• sandėliuojamų krovinių bei prekių kontrolę;
muitinės tarpininkų paslaugas (atitinkamų dokumentų, procedūrų tvarkymas, ataskaitų rengimas, konsultacijos su muitinės veikla susijusiais klausimais).

Krovinių sandėliavimas – sudėtinių paslaugų visuma

Neabejotinai suvokiate, jog krovinių sandėliavimas nėra paprasčiausias šių laikymas dideliame sandėlyje. Priešingu atveju nesidomėtumėte šia paslauga ir neketintumėte pastarosios pirkti iš geriausiai turimus kriterijus atitinkančių specialistų. Šią veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai nuolat griežtėja, tad vienu iš mūsų prioritetų tampa kelionė koja kojon su pastaraisiais bei augančiais klientų poreikiais. Investuojame į sandėliavimui skirtas patalpas bei tam būtiną įrangą, keliame darbuotojų kvalifikaciją. Siekiame, jog į mūsų rankas savo krovinių sandėliavimą patikėję klientai liktų patenkinti ir sudarytų ilgalaiko bendradarbiavimo sutartis. Tai – didžiausias mūsų veiklos įvertinimas ir įrodymas, jog judame tinkama kryptimi.

Sandėliavimas – tai svarbi logistikos proceso dalis, sudaryta iš atskirtų etapų (pagrindiniai jų pateikiamu šiek tiek žemiau), skirtų patenkinti kliento poreikį tinkamai išlaikyti jo prekes, paruošti eksportui ar perkėlimui į kitą tarpinę stotelę. Tinkamai suteikta sandėliavimo paslauga užtikrins, jog jums svarbus krovinys išliks nesugedęs (tai aktualu kalbant apie maisto produktus bei kitą, specialių laikymo sąlygų reikalaujančią produkciją), nedeformuotas ar kitaip nepažeistas.

Norint geriau suvokti sandėliavimo proceso specifiką, pravartu susipažinti su atskirais pastarojo etapais, atliekamais Krovlada.eu specialistų.

Sandėliuojamo krovinio, prekių priėmimas. Tai – itin svarbus etapas, kurio metu priimame krovinį, įvertiname pastarojo būklę bei prisiimame už jį atsakomybę. Praleidus po pirštus šį žingsnį, rizikuotume ne tik patirti finansinius nuostolius, bet, svarbiausia, nuviltume klientą. Tad net ir darbus, kurie iš pažiūros atrodo nesudėtingi, mūsų specialistai atlieka itin atidžiai. Priėmimo etapas skaidomas į šiuos atskirus žingsnius: kiekio apskaičiavimas, tapatybės kontrolė (tai yra sandėliuojamų prekių skirtstymas pagal dydį, svorį, temperatūrą bei kitus parametrus), sąskaitų kontrolė bei sandėliuoti priimamų daiktų nustatymas.

Krovinio sandėliavimas. Šiame etape gauname svarbią užduotį užtikrinti, jog sandėliuoti prisiimti kroviniai ne tik bus tinkamai saugojami, bet ir bus atlikti kiti kliento pageidavimai, susiję su paslaugos teikimu (krovinio ženklinimas, rūšiavimas ir kita). Sandėliavimas neįmanomas be tinkamų patalpų, aukštos kokybės, konkrečiai krovinių rūšiai saugoti tinkamos įrangos bei profesionalių ir nuolat tobulėti suinteresuotų darbuotojų.

Sandėliuojamo krovinio išsiuntimas. Su klientu sudarytoje sandėliavimo sutartyje numatoma, iki kada krovinys bus saugojamas mūsų sandėliuose. Atėjus laikui šį perkelti į kitą vietą (tolimesniam sandėliavimui ar realizacijai), mūsų darbuotojai kruopščiai apžiūri krovinį, įvertina šio būklę ir, jei reikia, atlieka visus veiksmus, būtinus tolimesnei krovinio kelionei.

Atižvelgiame į kiekvieno sandėliuojamo krovinio charakteristiką bei individualius kliento pageidavimus ir, jei yra poreikis, siūlome kitas susijusias paslaugas (viena populiariausių – muitinės dokumentų tvarkymas ar konsultacija muitinės veiklos klausimais).

Laikinas krovinių sandėliavimas

Sandėliavimo paslaugos, priklausomai nuo planuojama krovinio saugojimo sandėlyje laiko, skirstomos į laikinąsias bei ilgalaikes. Abi alternatyvos reikalauja skirtingų sąlygų, tačiau mes, reaguodami į klientų pageidavimus, siūlome abi galimybes.

Nesunku iššifruoti, ką slepia laikinos sandėliavimo paslaugos. Tai – daiktų saugojimas trumpą laiką (pavyzdžiui, 24 valandas), įprastai iki tol, kol būna sutvarkomi tolimesnei krovinio kelionei būtini formalumai. Dažniausiai tai yra atitinkamos muitinės procedūros bei su tuo susijusių dokumentų tvarkymas. Šiuos darbus, kliento patogumui, atlieka mūsų specialistai. Natūralu jog klientas, taupantis savo laiką, yra suinteresuotas gauti kuo daugiau paslaugų vienoje vietoje, tad tokią galimybę stengiamės ir užtikrinti.

Ilgalaikis krovinių sandėliavimas

Klientui pageidaujant, suteikiame ir ilgalaikio krovinių sandėliavimo paslaugą. Ši galimybė itin aktuali verslininkams, savo nuosavybėje turintiems daug prekių ir norintiems šias realizuoti, tačiau neturintiems fizinių galimybių pastarųjų sandėliavimui. Galime užtikrinti, jog net ir specifiniai kroviniai, patikėti ilgalaikiam saugojimui mūsų sandėliuose, nepraras kokybės bei prekinės išvaizdos. Tai garantuoja įranga, parenkama atsižvelgiant į sandėliuojamo krovinio specifiką bei profesionalūs darbuotojai, griežtai besivadovaujantys sandėliavimo tvarką reglamentuojančiais aktais.

Ilgalaikio bei trumpalaikio krovinių sandėliavimo paslauga bei kitų su tuo susijusių darbų užsakymas netruks atsipirkti. Nereikės investuoti į sandėlių įsigijimą ar nuomą, sandėliavimui būtiną įrangą, darbuotojų apmokymus ar kvalifikacijos kėlimą. Klientui pageidaujant, visa tai atliks mūsų specialistai, o jums patiems beliks ir toliau gilintis į tiesioginę savo veiklą.