CMR važtaraščio pildymas

Vilkikas

Biurokratizmas – dažnai keiksnojamas, tačiau nuo daugumos veiklos sričių neatsiejamas procesas. Atrodytų, viską būtų galima padaryti kur kas paprasčiau ir greičiau, o rezultatas būtų tas pats, tačiau ne – viską valdo popieriai. Su pastaraisiais glaudžiai susijusi ir logistika – veiklos sritis, į kurios vykdymą orientuojasi mūsų specialistai. Nebijome ir minėtų popierių: CMR važtaraščio pildymas – procesas, užtikrinantis, jog siuntėjas nepatirtų žalos krovinio transporto metu – vienas iš kasdienių mūsų darbuotojų atliekamų darbų.

CMR važtaraštis – siuntėjo apsauga nenumatytų atsitikimų atveju

Suprantame, jog kiekvienam siuntėjui jam asmeniškai priklausantis krovinys yra svarbiausias, tad prekių ir krovinių, patikėtų į mūsų rankas saugumui, skiriame didelį dėmesį. Atliekami krovos ir sandėliavimo darbai yra apdrausti civilinės atsakomybės draudimui, o, klientui pageidaujant, ir papildomu draudimu. Mūsų valdomų sandėlių teritoriją prižiūri apsauga, tad galite būti ramūs dėl savo bei krovinio saugumo. Neabejojame, jog tokių panašių nuostatų, nukreiptų į kliento turto apsaugą, laikosi ir mūsų partneriai vežėjai, taip pat besisukantys logistikos srityje. Tačiau reikia nepamiršti, jog logistika – itin permainingas procesas, tad nuo klaidų neapsaugotas ir itin sąžiningas bei atsakingas vežėjas, atrinktas iš daugelio kitų šio verslo atstovų. Tikėtina, jog siuntos kelionės iš pradinio į galutinį tikslą metu ne kartą keisis tam tikros detalės (teorinis ir praktinis vežėjas, maršrutai, ekspeditorius ir kita), galinčios turėti įtakos krovinio kokybei ar bent jau pagadinti nervus šio savininkui.

Versle pasitikėti garbės žodžiu, užtikrinančiu, jog viskas bus gerai, švelniai tariant naivu, o iš tikrųjų net ir sveiku protu nesuvokiama. 1956 metais Ženevoje pasirašyta Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), garantuojanti vežėjo atsakomybę siuntėjui. CMR važtaraščio pildymas būtinas kiekvienu atveju, kai bent viena iš tarptautinio krovinio gabenime dalyvaujančių atveju yra prisijungusi prie CMR konvencijos. Šiandien šią sutartį yra ratifikavusios penkiasdešimt valstybių, iš jų – visos ES šalys narės.

Susidūrus su konfliktine situacija, neretai privedančia net prie teisminių ginčų, savo kailiu įsitikinama, jog CMR važtaraščio pildymas nėra tik bereikalingas formalumas. Taisyklingai užpildytas CMR važtaraštis – siuntėjo koziris prieš vežėją, įrodantis pastarojo atsakomybės prisiėmimo faktą. Nesvarbu, kokie nacionaliniai įstatymai galiotų konkrečioje šalyje, teisminių ginčų atveju dėmesys būtų teikiamas CMR konvencijoje įtvirtintoms nuostatoms.

Trumpa CMR važtaraščio pildymo apžvalga

CMR važtaraštis užtikrina, jog krovinio pervežimas būtų vykdomas laikantis konvencijoje numatytų taisyklių bei konkrečiai apibrėžia žalos, padarytos kroviniui, atlyginimo tvarką. Nesunku suprasti, jog taisyklingas CMR užpildymas yra būtina sąlyga planuojant bet kokio tarptautinio krovinio pervežimą. Būtų neatsakinga patikėti šį darbą jaunutei administratorei, neturinčiai praktinės patirties šio darbo atlikime. CMR važtaraščio pildymas – paslauga, kurią siūlome greta krovos darbų, krovinių sandėliavimo, muitinės tarpininko bei kitų logistikos paslaugų. CMR važtaraščio pildymo patikėjimas profesionalams – neabejotinai racionaliausias sprendimas bei galimybė išvengti nesusipratimų, galinčių atnešti finansinių nuostolių.

CMR važtaraščio pildymas – reikalaujantis atidumo: siuntėjas yra atsakingas už pateikiamos informacijos tikslumą (ir gali skaudžiai nudegti įsipainiojus tam tikriems neatitikimams). Dokumentas užpildomas trimis egzemplioriais, skirtais krovinio siuntėjui, vežėjui bei gavėjui. CMR važtaraštyje turi būti įvardijama:

  • krovinio siuntėjas, vežėjas, gavėjas;
  • krovinys;
  • transporto priemonės, kuriuo gabenamas krovinys, registracijos numerį;
  • maršrutą sudarančios dalys;

  • visi dokumentai, pridedami prie pervežamo krovinio (susiję mokėjimai, muitinės dokumentai ir kita).

Klaidingas įsitikimas, jog CMR važtaraštis – smūgis į vienus vartus. Pastarasis gina teisybę, o ne kurią nors vieną pusę. Atsakomybę gabenti tarptautinį krovinį prisiimantis vežėjas privalo atidžiai šį patikrinti ir visus pastebėtus neatitikimus (pažeistas pakuotes, kiekių nesutapimus ir kita) užfiksuoti važtaraštyje. To nepadarius, vežėjui teks atsakyti už kroviniui padarytą žalą.